Čiastka č. 61/1991 Zb.

Vydaná dňa: 16.08.1991
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
326/1991 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v znení neskorších predpisov 01.09.1991
327/1991 Zb. Ústavný zákon o referende 16.08.1991
328/1991 Zb. Zákon o konkurze a vyrovnaní 01.10.1991
329/1991 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní mincí po 10 Kčs s letopočtom 1991 16.08.1991
r1/c61/1991 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby