Čiastka č. 6/1991 Zb.

Vydaná dňa: 08.02.1991
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
23/1991 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa uvádza LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 08.02.1991
24/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o poisťovníctve 01.03.1991