Čiastka č. 56/1991 Zb.

Vydaná dňa: 31.07.1991
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
305/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti 31.07.1991
306/1991 Zb. Zákon o zmenách v sociálnom zabezpečení 01.08.1991
p1/c56/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo VI. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1991
p2/c56/1991 Zb. Oznámenie Federálnehho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo nákup niektorých výrobkov samostatne hospodáriacimi roľníkmi za ceny bez dane z obratu