Čiastka č. 54/1991 Zb.

Vydaná dňa: 31.07.1991
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
296/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o uložení listiny o prístupe Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky k Zmluve o patentovej spolupráci dojednanej vo Washingtone 17. júna 1970 20.06.1991