Čiastka č. 41/1991 Zb.

Vydaná dňa: 20.06.1991
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
204/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Policajnom zbore Slovenskej republiky 20.06.1991
p1/c41/1991 Zb. Zoznam obvodných úradov životného prostredia, ktoré sú stavebnými úradmi k 1. 1. 1991 na území Slovenskej republiky, vydaný Slovenskou komisiou pre životné prostredie 01.01.1991