Čiastka č. 22/1991 Zb.

Vydaná dňa: 08.04.1991
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
103/1991 Zb. Ústavný zákon o česko-slovenskej federácii (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien o doplnení)
104/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o právach dieťaťa 06.02.1991