Čiastka č. 109/1991 Zb.

Vydaná dňa: 31.12.1991
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
569/1991 Zb. Zákon České národní rady o Pozemkovém fondu České republiky 01.01.1992
570/1991 Zb. Zákon České národní rady o živnostenských úřadech 01.01.1992
571/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve 01.01.1992
572/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v živnostenskom podnikaní 01.01.1992
573/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti 31.12.1991
574/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky 01.01.1992
575/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o náležitostiach hlásenia o dovoznej dani 01.01.1992
576/1991 Zb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů 01.01.1992
577/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o niektorých opatreniach súvisiacich s ukončením systému komplexnej bytovej výstavby