Čiastka č. 105/1991 Zb.

Vydaná dňa: 30.12.1991
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
557/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon 01.01.1992
558/1991 Zb. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú Trestný poriadok a zákon o ochrane štátneho tajomstva 01.01.1992
559/1991 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výnimkách z § 33 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku 30.12.1991