Čiastka č. 95/1990 Zb.

Vydaná dňa: 29.12.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
574/1990 Zb. Zákon o štátnom rozpočte federácie na rok 1991 01.01.1991
575/1990 Zb. Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky 01.01.1991
576/1990 Zb. Zákon České národní rady o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) 01.01.1991