Čiastka č. 77/1990 Zb.

Vydaná dňa: 12.11.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
463/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky o poskytování lázeňské péče ve státních léčebných lázních 12.11.1990
464/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví 15.11.1990
465/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o diskriminácii (zamestnaní a povolaní) (č. 111) a Dohovoru o ochrane pracovníkov pred ionizujúcim žiarením (č. 115)
466/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva hospodárstva o vydaní výnosu o zákaze práce v podzemí hlbinných baní pre pracovníkov mladších ako 21 rokov