Čiastka č. 72/1990 Zb.

Vydaná dňa: 24.10.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
425/1990 Zb. Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících 24.11.1990
p1/c72/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo VII. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1990