Čiastka č. 60/1990 Zb.

Vydaná dňa: 06.09.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení 24.11.1990
370/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o oprávnení na predaj tovaru a poskytovanie služieb na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky za devízové prostriedky 10.09.1990