Čiastka č. 32/1990 Zb.

Vydaná dňa: 18.05.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
178/1990 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok 01.07.1990
179/1990 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody 01.07.1990
180/1990 Zb. Zákon o zmenách predpisov v nemocenskom a sociálnom zabezpečení a materskom príspevku a niektorých ďalších predpisov 01.07.1990