Čiastka č. 1/1990 Zb.

Vydaná dňa: 02.01.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
p1/c1/1990 Zb. Rozhodnutie prezidenta Československej socialistickej republiky o amnestii z 1. januára 1990
p2/c1/1990 Zb. Rozkaz prezidenta Československej socialistickej republiky z 29. decembra 1989 Zmeny vo vojenskom školstve
p3/c1/1990 Zb. Opatrenie Štátnej banky československej, ktorým sa ustanovujú prípustné odchýlky od úrokovej sadzby z úveru poskytovaného bankám Štátnou bankou československou pri úrokovaní vkladov právnických osôb v bankách a sporiteľniach a úverov právnickým osobám od bánk a sporiteľní 02.01.1990