Čiastka č. 20/1989 Zb.

Vydaná dňa: 24.07.1989
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
78/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy a spojov o právach a povinnostiach pošty a jej používateľov (poštový poriadok) 01.01.1990
79/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní bankoviek po 100 Kčs 24.07.1989
o1/c20/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o2/c20/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov