Čiastka č. 6/1988 Zb.

Vydaná dňa: 07.04.1988
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
35/1988 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dojednaní medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecka o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia 05.10.1987
36/1988 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore proti braniu rukojemníka 22.04.1988
37/1988 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách a školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť 01.05.1988