Čiastka č. 45/1988 Zb.

Vydaná dňa: 27.12.1988
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
206/1988 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu 01.01.1989