Čiastka č. 39/1988 Zb.

Vydaná dňa: 02.12.1988
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
183/1988 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby