Čiastka č. 37/1988 Zb.

Vydaná dňa: 27.10.1988
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
167/1988 Zb. Rozhodnutie prezidenta Československej socialistickej republiky o amnestii z 27. októbra 1988 27.10.1988
168/1988 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 47 - Martin IV