Čiastka č. 17/1988 Zb.

Vydaná dňa: 14.06.1988
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
88/1988 Zb. Zákon o štátnom podniku 01.07.1988
89/1988 Zb. Vyhláška Slovenského banského úradu o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom 01.07.1988