Čiastka č. 13/1988 Zb.

Vydaná dňa: 19.05.1988
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
71/1988 Zb. Vyhláška Slovenského banského úradu o výbušninách 01.07.1988