Čiastka č. 4/1987 Zb.

Vydaná dňa: 10.03.1987
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
7/1987 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 19 - Košice II
8/1987 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o spôsobilosti dovážaných lanových dráh a iných technických zariadení 01.04.1987
11/1987 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb