Uznesenie č. 7/1987 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 19 - Košice II

Čiastka 4/1987
Platnosť od 10.03.1987 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

7

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 3. februára 1987

o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 19 - Košice II

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa § 50 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 19 - Košice II a určuje deň ich konania na sobotu 4. apríla 1987.

V. Šaglovič v. r.