Čiastka č. 15/1987 Zb.

Vydaná dňa: 17.08.1987
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
68/1987 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní bankoviek po 50 Kč 17.08.1987
69/1987 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o železničnej doprave 17.08.1987