Čiastka č. 15/1985 Zb.

Vydaná dňa: 25.07.1985
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
55/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kapverdskej republiky o kultúrnej spolupráci 09.07.1985
56/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje zoznam colníc, colných odbočiek a územných obvodov colníc 01.09.1985