Čiastka č. 25/1984 Zb.

Vydaná dňa: 29.11.1984
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
121/1984 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 27 - Liptovský Hrádok
122/1984 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o náhradách pri vyvlastnení stavieb, pozemkov, porastov a práv k nim 01.01.1985