Čiastka č. 23/1983 Zb.

Vydaná dňa: 11.10.1983
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
104/1983 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o dovoze investičných celkov 01.11.1983