Čiastka č. 21/1983 Zb.

Vydaná dňa: 24.09.1983
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
98/1983 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov a pamätných strieborných päťstokorunákov na 100. výročie otvorenia Národného divadla 03.10.1983
99/1983 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku 24.09.1983