Čiastka č. 14/1983 Zb.

Vydaná dňa: 11.07.1983
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
70/1983 Zb. Občiansky zákonník (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
71/1983 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb