Čiastka č. 35/1982 Zb.

Vydaná dňa: 16.12.1982
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
164/1982 Zb. Zákon o dôchodkovej dani 01.01.1983
165/1982 Zb. Zákon ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník 01.01.1983
166/1982 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o hospodárskej arbitráži 01.01.1983
167/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o dôchodkovej dani 01.01.1983