Čiastka č. 31/1982 Zb.

Vydaná dňa: 09.12.1982
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
144/1982 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Colnom dohovore o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR (Dohovor TIR) 09.12.1982