Čiastka č. 27/1982 Zb.

Vydaná dňa: 22.11.1982
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
131/1982 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník a upravujú sa niektoré ďalšie majetkové vzťahy 01.04.1983
132/1982 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o rodine 01.04.1983
133/1982 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok 01.04.1983
134/1982 Zb. Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok) 01.04.1983
135/1982 Zb. Zákon o hlásení a evidencii pobytu občanov 01.01.1983
136/1982 Zb. Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie, ktorou sa vykonáva zákon o štátnom skúšobníctve 01.04.1983