Čiastka č. 34/1981 Zb.

Vydaná dňa: 29.12.1981
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
122/1981 Zb. Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na roky 1981 - 1985 (zákon o siedmom päťročnom pláne) 29.12.1981
123/1981 Zb. Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1982 01.01.1982
124/1981 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
128/1981 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na roky 1981 - 1985 (zákon o siedmom päťročnom pláne) 29.12.1981
129/1981 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1982 01.01.1982
130/1981 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o vnútornom obchode 01.04.1982