Čiastka č. 35/1980 Zb.

Vydaná dňa: 04.11.1980
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
143/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o usmerňovaní mzdových prostriedkov a odmieňaní práce 01.01.1981