Čiastka č. 11/1980 Zb.

Vydaná dňa: 18.04.1980
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
39/1980 Zb. Zákon o vysokých školách 01.09.1980
40/1980 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave niektorých hospodárskych záväzkov pri dodávkach a odbere elektriny 18.04.1980