Čiastka č. 13/1979 Zb.

Vydaná dňa: 04.07.1979
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
68/1979 Zb. Zákon o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve 01.01.1980