Čiastka č. 7/1978 Zb.

Vydaná dňa: 13.04.1978
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
35/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 37/1963 Zb. o ochrane včiel, vôd a rýb pri ničení škodcov rastlín chemickými prostriedkami 13.04.1978