Čiastka č. 28/1978 Zb.

Vydaná dňa: 26.10.1978
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
121/1978 Zb. Branný zákon (úplné znenie branného zákona, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
122/1978 Zb. Zákon o niektorých služobných pomeroch vojakov (úplné znenie zákona o niektorých služobných pomeroch vojakov, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)