Čiastka č. 27/1978 Zb.

Vydaná dňa: 19.10.1978
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
119/1978 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o Národnom parku Nízke Tatry 19.10.1978
120/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vydáva štatút Národného parku Nízke Tatry 19.10.1978