Čiastka č. 26/1978 Zb.

Vydaná dňa: 27.09.1978
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
114/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o výmene tovaru a platbách medzi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou 12.10.1978