Čiastka č. 4/1977 Zb.

Vydaná dňa: 04.03.1977
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
12/1977 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 136/1971 Zb. o zriaďovaní odborov národných výborov 01.04.1977