Čiastka č. 28/1977 Zb.

Vydaná dňa: 22.12.1977
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
95/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o typizácii vo výstavbe 01.01.1978