Čiastka č. 6/1976 Zb.

Vydaná dňa: 20.04.1976
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
36/1976 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach 01.07.1976
37/1976 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby