Čiastka č. 24/1976 Zb.

Vydaná dňa: 20.10.1976
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
123/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb 01.01.1977