Čiastka č. 10/1976 Zb.

Vydaná dňa: 14.05.1976
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
51/1976 Zb. Zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)