Čiastka č. 27/1974 Zb.

Vydaná dňa: 27.12.1974
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
137/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o vnútrozemskej plavbe 01.01.1975