Čiastka č. 17/1974 Zb.

Vydaná dňa: 18.10.1974
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
94/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o vzájomných vzťahoch medzi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Nemecka 02.11.1974
95/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie 02.11.1974
96/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o potlačení protiprávneho zmocnenia sa lietadiel 02.11.1974