Čiastka č. 29/1972 Zb.

Vydaná dňa: 15.12.1972
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
98/1972 Zb. Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1973 01.01.1973
99/1972 Zb. Zákon o zvýšení prídavkov na deti a výchovného 01.01.1973
100/1972 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zvýšení prídavkov na deti a výchovného poskytovaných jednotlivo hospodáriacim roľníkom a iným samostatne hospodáriacim osobám 01.01.1973
101/1972 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb