Čiastka č. 25/1972 Zb.

Vydaná dňa: 10.11.1972
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
84/1972 Zb. Zákon o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch 01.01.1973
85/1972 Zb. Zákon o postupe pri uzavieraní zmlúv o hospodárskej kooperácii so zahraničím 01.01.1973