Čiastka č. 23/1972 Zb.

Vydaná dňa: 06.10.1972
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
74/1972 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu 21.10.1972
75/1972 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Dánskym kráľovstvom 21.10.1972
76/1972 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Fincomu, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničnoobchodných činností 06.10.1972